بسته بندی جدید محصولات بهفر، سازگار با محیط زیست.

علاوه بر طراحی جدید لوگو و رنگ سازمانی شرکت ، که تمامی آنها مبتنی بر یک هویت بصری یکپارچه است ، طرح بسته بندی محصولات بهفر هم دچار یک تحول و دگرکونی گردیده و علاوه بر رعایت سادگی ، به زیبایی و سازگاری آن به محیط زیست نیز توجه ویژه ای شده است . بهفر ، بسته بندی های جدید خود را با رویکرد بازگشت پذیری به چرخه طبیعت و حفظ محیط زیست ارائه نموده است و سعی کرده با بهینه سازی و در قالب چند پلت فرم مشترک و استفاده از حد اقل کاغذ و مقوا ، گامی موثر درجهت حفظ اقتصاد منابع جنگلی ، ایران و جهان بردارد .
قابل توجه خواهد بود که به موارد فوق ، این مطلب هم اضافه شود که تمام چسبها ، پایه آب بوده و رنگهای استفاده شده در بسته بندی ها نیز از نوع پنتون و مبتنی بر آب هستند و 100 درصد قابل بازیافت بوده و میتواند به چرخه تولید مجدد بازکردد .

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی